Био лешници с черупка

Производство на био лешници в черупка /калибрирани и не калибрирани/

След пълното узряване на плодовете те окапват или се събарят на земята откъдето с прикачна машина за събиране на лешници, се събират като едновременно с процеса на събиране се извършва и отстраняване на останалите шапки на лешниците, отстраняват се листа, треви, клечки и камъни и празни плодове. Лешниците се напълват в чували прикрепени на самата машина. След събирането им те се транспортират до цеха където отново се изсушават и калибрират на различни от орехите размери, след което се разтеглят на чували по 20 кг. И се нареждат върху палета като при орехите.

Търговия на био лешници в черупка

След това започва процес на чупене, след което и последващи сортировки, за отстраняване на черупки, лоши ядки и примеси, и поставяне в кашони с поли пропиленов плик. Или разтегляне в разфасовки. И поставяне в кашони.

Видове разфасовки

  • В чували /10,15,20/ кг
  • Разфасовки след договорки и по поръчка на клиенти, и при технологична възможност на фирмата.
Call Now Button