За нас

2008 г.
Началото

Фирмата започва своята земеделска дейност през 2008 г. с 22,420 дка орехови насаждения в село Асе , общ. Павел Баня. Кандидатства и успешно завършва проект по програма „Млад фермер“ от ПРСР. С парите от проекта фирмата разширява дейноста си и в момента обработва около 1600 дка с орехови насаждения в землищата на селата Голямо Дряново, общ. Казанлък и с. Асен общ. Павел Баня.

Насажденията са изцяло от български сортове един от които местен.

2014 г.
Първи фестивал на ореха

През 2014 г. съвместно с читалище Искра и Кметство с. Голямо Дряново се проведе първи Национален фестивал на ореха, на фестивала участват само производители и занаятчии на български продукти и предмети.

Едновременно с първият фестивал на ореха е основана и Национална асоциация на производители и преработватели на черупкови плодове.

2015 г.
Цех за преработка и пакетаж

През 2015 г. започва стоеж на Цех за преработка и пакетаж на орехи, лешници и бадеми собственост на фирма Био Орех Бг Еоод. Машините и оборудването в цеха са на френски, италиански фирми, контролиращ орган за биологичната преработка е Балкан Биосерт.

При преработката на орехите и лешниците се редуват механизирани и ръчни обработки на плодовете с цел по малко нараняване на ядките.

Как работим

Градините се отглеждат по био начин от самото начало както и до момента. Прибирането на реколтата става механизирано с машини за тръскане и машини за прибиране на реколтите от орехи и лешници, след което плодовете се извозват до цеха за последващи преработки като измиване, сортиране, сушене, калибриране и складиране в транспортни опаковки. Сертифициращият орган който осъществява биологичният контрол е „Балкан Биосерт“.
Call Now Button