Био орехи

Преработка на био орехи в ядки от всички фракции

Орехите се изсипват от чувалите в чупеща машина където се извършва първичното начупване, след това с помощта на вентилатор се отстраняват отделените черупки, по елеватор се транспортират до дочупваща машина където става дочупването на орехите и отново с вентилатор се отстраняват по ситни черупки и делители, след което по вибрационна тава орехи, ядки и малко черупки се доставят върху инспекционна – сортировъчна подвижна лента, където става сортиране по цвят и отстраняване примеси /черни, наядени, с не добър вид ядки/ до получаване на чисти от примеси ядки. След тези ръчни манипулации, ядките падат на вибрационно сито с различни размери на което се разделят на различни по големина фракции – половинки, четвъртинки, осминки /парчета/.

Пакетиране на ядките

Ядките се поставят в кашони с полиетиленов плик с точно тегло, или се пакетират в пакети от различни грамажи. Пакетирането се извършва ръчно на перфорирано сито за повторна инспекция относно качеството на ядките, и отсяване на прах много ситни парченца под 6 мм, с оглед на по доброто качество на пакетите, и се залепят на подвижна термо слепваща машина след което се поставят ръчно в различни транспортни опаковки поради различен брои и големина на пакетите. Ръчните операции позволяват постоянен човешки визуален контрол по всяка манипулация.

Ядките, които не се пакетират, веднага се съхраняват в кашони в хладилна камера на постоянна температура до тяхната продажба или пакетиране.

Видове разфасовки

  • 10 и 13 кг кашони;
  • Полипропиленови пликове в грамажи от 0,70;0,130; 0,200; 0,400; 1,000 кг.
  • Био печени орехови ядки в чугунени пекарни в разфасовки от 0,200 кг;0,500 кг; 1,0 кг
  • Ядки суров микс в разфасовка от 0,130кг, /бадем ,лешник, орех, и стафида/
  • Разфасовки след договорки и по поръчка на клиенти, и при технологична възможност на фирмата.
Call Now Button